Cần Trục Bánh Xích

 • Model: Hitachi KH850-3
 • Sức nâng: 150

Cần Trục Bánh Xích

 • Model: Hitachi-Sumitomo SCX2500
 • Sức nâng: 250

Cần Trục Bánh Xích

 • Model: Kobelco 7250-2F
 • Sức nâng: 250

Cần Trục Bánh Xích

 • Model: Liebherr LR1350
 • Sức nâng: 350

Cần Trục Bánh Xích

 • Model: Demag-Terex CC2500
 • Sức nâng: 500

Cần Trục Bánh Xích

 • Model: Demag-Terex CC2600
 • Sức nâng: 600

Cần Trục Bánh Xích

 • Model: Demag-Terex CC6800
 • Sức nâng: 1250

Chia sẻ bài viết này, chọn nền tảng của bạn!

GỌI NGAY!

LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: 250 Quốc lộ 51, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tp. Vũng Tàu, BR – VT
 • Điện thoại: 0254 6263 492