Cần Trục Bánh Lốp

 • Model: Kobelco RK200
 • Sức nâng: 20

Cần Trục Bánh Lốp

 • Model: Tadano TR200M-2
 • Sức nâng: 20

Cần Trục Bánh Lốp

 • Model: Kobelco RK250-3
 • Sức nâng: 25

Cần Trục Bánh Lốp

 • Model: Tadano TR300E
 • Sức nâng: 30

Cần Trục Bánh Lốp

 • Model: Tadano TKobelco RK450
 • Sức nâng: 45

Cần Trục Bánh Lốp

 • Model: Demag-Terex AC 50-1
 • Sức nâng: 50

Cần Trục Bánh Lốp

 • Model: Zoomlion QY50D-1
 • Sức nâng: 60

Cần Trục Bánh Lốp

 • Model: Grove RT890E
 • Sức nâng: 80

Cần Trục Bánh Lốp

 • Model: Demag – Terex AC 100
 • Sức nâng: 100

Cần Trục Bánh Lốp

 • Model: Liebherr LTM 1225
 • Sức nâng: 225

Chia sẻ bài viết này, chọn nền tảng của bạn!

GỌI NGAY!

LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: 250 Quốc lộ 51, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tp. Vũng Tàu, BR – VT
 • Điện thoại: 0254 6263 492